Home

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท พรหมพร เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท พรหมพร เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด โดย นายมงคล จอมอินทร์ (กรรมการผู้จัดการ) จัดตั้งขึ้นเพื่อ รองรับงานบริการ ทางด้านโทรคมนาคมที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายรูปแบบ ด้วยปัจจุบันนี้การเจริญเติบโตของระบบการสื่อสาร และโทรคมนาคมที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เป็นความจำเป็นของสังคมในปัจจุบัน ที่มีปริมาณ ความต้องการที่สูงขึ้น อนึ่ง เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีบุคลากรพร้อมเครื่องมือ ที่มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถในหลากหลาย พร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกด้าน รวมทั้งออกแบบ ให้คำปรึกษา และติดตั้ง พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ในการติดตั้ง ที่สมบูรณ์แบบ ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว

 ตลอดเวลาบริษัทและพนักงานทุกคนยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความจริงใจต่อลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ในมาตราฐานงานติดตั้งและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์.


หน้าเว็บย่อย (2): ข้อมูลบริษัท Our Services